Ситуација чији исход зависи од будућих активности или догађаја који нису под директном контролом субјекта ревизије, али могу да утичу на финансијске извјештаје.