Погрешни искази које је ревизор прикупио током ревизије и који нису исправљени.