Догађаји који се дешавају између датума финансијских извјештаја и датума извјештаја ревизора, као и чињенице које су ревизору постале познате послије датума ревизорског извјештаја.