Матрица дизајна је средство за утврђивање шта и како ће се ревидирати у ревизији учинка. Сврха матрице дизајна је да пружи конкретне упуте ревизорима како, на који начин пружити одговор на основно ревизорско питање и појединачна ревизорска питања и потпитања, који су потребни ревизорски докази, из којих извора, на који начин прикупљати, анализирати и компилирати ревизијске доказе. Матрица дизајна садржи структуру основних компонената дизајна који дају одговоре на слиједеће:

• Шта је подручје испитивања и шта је предмет испитавања – ревизијски проблем?

• Које институције су обухваћене ревизијом?

• Шта је фокус ревизије?

• Основно ревизијско питање на које се тражи одговор

• Ревизијска питања и потпитања, потребни ревизијски докази, на који начин ће се прикупљати, анализирати и компилирати ревизијски докази?