Материјалност за компоненту, коју одређује тим који ради на агажовању на нивоу групе. Компонента је у овом случају субјект или пословна активност за које се припремају финансијске информације које би требало да буду укључене у финансијске извјештаје групе.