Разлика између квантитавне и квалитативне анализе се описује као разлика између анализирања бројева (квантитавна анализа) и анализирање текста (квалитативна анализа). Квалитативна анализа у ревизији учинка подразумијева анализе: интервјуа, упитника, анкета, садржаја и усклађености докумената, експертских мишљења, студија случаја, као и анализу примјене утврђених правила, поступака и процедура.

Квалитативном анализом се на систематичан и логичан начин долази се до мишљења и ставова различитих актера, спознаје о начину организовања, функционисања, финансирања, управљања организацијама, активностима и процесима који се ревидирају, дјеловању и утицају контроле, ревизије, евалуације и мониторинга на организацију, функционисање и управљање.