Билатералне и мултилатералне ревизије које карактерише координисана припрема, провођење и праћења од стране двије или више независних ВРИ, а на једну заједнички интересантну ревизијску тему. Кооперативне ревизије између двије или више ВРИ могу бити: паралелне, координисане и заједничке ревизије.

Паралелна/истовремена ревизијска мисија је ревизија коју више или мање симултано/истовремено проводе два или више аутономних ревизијских тијела, али са одвојеним ревизорским тимом сваке институције, који обично извјештава само сопствено управно тијело и само о питањима у оквиру сопственог мандата. Предуслов за ову врсту кооперативне ревизије је доношење одлука да се проведу сличне ревизије, а могу се дијелити методологија и приступ ревизије.
Координисана ревизија је или заједничка ревизија са одвојеним ревизорским извјештавањем сваке од ВРИ или паралелна ревизија са једним извјештајем о ревизији поред одвојених националних извјештаја.

Заједничка ревизијска мисија је ревизија коју проводи један ревизорски тим састављен од ревизора двије или више независних ВРИ који обично припремају један заједнички извјештај о ревизији за презентацију сваком одговарајућем управном тијелу, а све кључне одлуке се дијеле.