Процес осмишљен у циљу пружања објективне процјене, на дан објављивања извјештаја или прије њега, значајних просуђивања тима који ради на ангажовању и закључака до којих је ревизијски тим дошао при формулисању извјештаја. Документован преглед ревизорског рада који проводи ревизор вишег ранга, друга особа у ревизорској организацији, спољни сарадник са одговарајућим квалификацијама или тим састављен од таквих појединаца од којих нико није дио тима који ради на ангажовању, и који имају довољно и прикладно искуство и овлашћења за објективну процјену значајних просуђивања тима који ради на ангажовању и закључака до којих је тим дошао при формулисању извјештаја.

(Погледати: Контрола квалитета ревизијског ангажовања и Систем контроле квалитета ревизије)