Један од општих принципа ревизије јавног сектора је контрола квалитета. Контрола квалитета се постиже уграђивањем дефинисаних процедура и процеса контроле квалитета у оперативни рад у свим фазама појединачних ревизија од планирања ревизије, спровођења ревизије и извјештавања до праћења накнадних догађаја, односно праћења препорука. Такође, контрола квалитета при обављању ангажовања подразумијева и документовање рада. Интегрални дио контроле квалитета су тзв. контролне листе које су саставни дио радне документације за сваку појединачну ревизију у свим фазама ревизије.

Имплементација контроле квалитета се врши: исправним поступањем из прве (примјеном усвојених методологија, датих упутстава, добре праксе и етичких захтјева), прегледом и надзором. Прегледом се осигурава да је рад обављен уз примјену усвојених методологија и поштовање етичких захтјева, да су документовани сви аспекти ревизијског ангажовања и да су закључци засновани на налазима који су јасни и значајни, а сам преглед мора бити документован. Након обављених прегледа имплементираних контрола квалитета врши се надзор и њега проводи стручно и оспособљено лице за конкретну врсту ревизије које није директно учествовало у ревизијском ангажману. Надзор се проводи интерним прегледом како ревизија у току и завршених ревизијских ангажовања.

(Погледати: Контролни преглед квалитета ангажовања и Систем контроле квалитета ревизије)