Секундарни докази се најчешће користе као допуна или основ за извођење примарних доказа, а могу бити:

⦁ раније проведена истраживања владиних, невладиних, међународних организација публикована у форми публикација, билтена, извјештаја и информација;

⦁ научна и друга истраживања универзитета и других научно истраживачких организација, укључујући научну и стручну литературу;

⦁ извјештаји финансијске ревизије и извјештаји других ВРИ;

⦁ медији, штампани и електронски.