Међународни стандарди контроле квалитета (МСКК) се примјењују на све услуге које потпадају под IAASB-ове стандарде ангажовања, а примјењују их све ревизорске фирме у односу на све њихове услуге које потпадају под IAASB-ове стандарде ангажовања. Надлежност МСКК је наведена у уводу тих стандарда.