Између појмова економичност, ефикасност и ефективност у ревизији учинка постоје интеракције и у циљу њихове илустрације може се користити инпут – оутпут модел. Модел подразумијева ”слику” којом се могу приказати све активности у јавном сектору. Овај модел описује начин на који се са једне позиције у процесу прелази на другу уз кориштење одређених ресурса, а у сврху постизања специфичних цилјева. Економичност се тиче улаза/инпута, ефикасност се тиче како и на који начин да ти улази конвертују у излазе/оутпуте, а ефективност се тиче ефеката добијених излазима (“outcomes“).