Финансијски извјештаји припремљени у складу са оквиром опште намјене, а намијењени су задовољавању потреба корисника који нису у позицији да захтијевају извјештаје прилагођене њиховим специфичним потребама за информацијама. Корисници финансијских извјештаја опште намјене су порески обвезници, законодавна тијела, повјериоци, добављачи, шира јавност и запослени.

Финансијски извјештаји опште намјене се припремају у складу са претпоставком да ће субјект/ентитет стално пословати и да ће наставити са пословањем и извршавањем својих законских обавеза у временском року који се може предвидјети.