Финансијски извјештаји представљају економске феномене у форми ријечи и бројева. Да би биле корисне, финансијске информације не треба само да представљају релевантне трансакције и догађаје, већ и да их представљају вјеродостојно. За савршено вјеродостојно представљање финансијски извјештај треба да има три карактеристике, да буде потпун, неутралан и без грешака. (Погледати: Вјеродостојно представљање)

Дакле, по дефиницији, финансијски извјештај представља структирисани приказ историјских финансијских информација, укључујући објелодањивања (Видјети: Објелодањивања), који је намијењен за приказивање економских ресурса или обавеза субјекта (ентитета ревизије) у датом временском периоду или промјена насталих у неком периоду, у складу са оквиром финансијског извјештавања. (Видјети: Оквир финансијског извјештавања) Сходно Закону о рачуноводству и ревизији Републике Српске, правно лице или предузетник који води двојно књиговодство сачињавају и презентују јавности финансијске извјештаје за пословну годину завршену 31. децембра текуће године са упоредним подацима за претходну годину. Појам “финансијски извјештаји” се обично односи на комплетан сет финансијских извјештаја утврђених захтјевима примјенљивог оквира финансијског извјештавања, али се може односити и на појединачне финансијске извјештаје (погледати под: Сет финансијских извјештаја).