Идентификација и анализа релевантних питања, укључујући обављање других поступака по потреби, како би се донио конкретан закључак о датим питањима. Термин “евалуација” се уобичајено користи у вези с једним скупом тема, укључујући доказе, резултате поступака и ефективност реаговања руководства на ризике.

Видјети: Процјењивање.