Појединци, организације и групе за које ревизор очекује да ће користити извјештај о финансијској ревизији, прегледу, увјеравању или сродним услугама. Могу постојати циљни корисници осим оних на које је адресиран ревизорски извјештај. Законодавна и извршна власт, државне агенције, треће стране којих се тиче ревизијски извјештај и јавност могу сви бити циљни корисници. Уобичајено се у другим врстама ревизије користи и термин Предвиђени корисници (погледати).