Финансијско извјештавање није само по себи циљ. Циљеви финансијског извјештавања ентитета из јавног сектора јесу обезбеђивање информација о субјекту – ентитету које су корисне корисницима финансијских извјештаја опште намјене за сврхе одговорности и за сврхе доношења одлука. Сходно томе, финансијски извјештаји опште намјене ентитета јавног сектора, израђују се прије свега, као одговор на потребе у погледу информација корисника услуга и оних који обезбјеђују ресурсе, а који немају могућност да захтијевају од ентитета јавног сектора да објелодани информације које им требају за сврхе одговорности и доношења одлука. Законодавно тијело и чланови парламента (или сличног представничког тијела) су такође примарни корисници финансијских извјештаја опште намјене, када су у функцији заступника интереса прималаца услуга и извора ресурса. Због тога се примарним корисницима финансијских извјештаја опште намјене сматрају корисници услуга и њихови представници и извори ресурса и њихови представници.