Или директно ангажовање је тип ангажмана када је ревизор тај који мјери или оцјењује предмет ревизије наспрам критеријума, узимајући у разматрање ризик и материјалност. Резултат мјерења предмета ревизије у односу на критеријуме се презентује у извјештају о ревизији у облику налаза, закључака, препорука или мишљења. Ревизија предметног питања може такође обезбиједити нове информације, анализе или увиде. Ревизије учинка обично представљају ангажмане са директним извјештавањем. Ревизије усклађености могу имати и облик ангажмана с потврдом и оних који претпостављају директно извјештавање или пак могу имати оба ова облика истовремено.