У уторак 24.05.2022. године на Форуму “Имовина јединица локалне самоуправе (ЈЛС) – потенцијал одрживог локалног развоја” у организацији Развојног програма Уједињених нација у БиХ (УНДП) презентован је извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске „Управљање некретнинама у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској”.

Форум је организован у циљу доприноса унапређењу стратешког управљања имовином и средствима ЈЛС, а како би се обезбиједило њихово ефективно кориштење, рационализација трошкова те максимизација прихода.

На Форуму су, поред представника Главне службе за ревизију др Милована Бојића, руководиоца Сектора ревизије учинка, учествовали представници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, представници јединица локалне самоуправе из БиХ и региона, организација цивилног друштва те академске заједнице, донатора и медија.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, у оквиру својих стратешких опредјељења и у складу са принципима Међународне организације врховних ревизорских институција, овом активношћу жели додатно поспјешити сарадњу са представницима међународних организација, организацијама цивилног друштва, академском заједницом и надлежним институцијама.