На основу обновљеног Споразума о професионалној сарадњи број 01/0301-155/20 између Државне ревизорске институције Републике Србије и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, а у духу развијања добре професионалне и колегијалне сарадње, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је у марту мјесецу 2021. године провела финансијску ревизију завршног рачуна/финансијског извјештаја ДРИ Србије за 2020. годину, на основу које је сачинила ревизорски извјештај. Ова ревизија има за циљ јачање повјерења јавности у стручност и независност ДРИ Србије, као и искорак у разумијевању и поштовању начела транспарантности и одговорности према ISSAI стандардима.