ПЛАН РЕВИЗИЈА У СЕКТОРУ ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Преглед ревизија финансијских извјештаја за 2018. годину у периоду 01.01 – 15.09.2019. године

Р.бр.Назив субјекта ревизије
1.Служба предсједника Републике Српске
2.Народна скупштина Републике Српске
3.Вијеће народа Републике Српске
4.Генерални секретаријат Владе Републике Српске
5.Министарство финансија Републике Српске
6.Министарство унутрашњих послова Републике Српске
7.Министарство просвјете  и културе Републике Српске
8.Министарство правде Републике Српске
9.Министарство породице,омладине и спорта Републике Српске
10.Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске
11.Министарство науке и технологије Републике Српске
12.Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске
13.Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске
14.Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
15.Министарство саобраћаја и веза Републике Српске
16.Министарство трговине и туризма Републике Српске
17.Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
18.Министарство рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске
19.Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске
20.Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске
21.Пореска управа Републике Српске
22.Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове
23.Агенција за аграрна плаћања Републике Српске
24.Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске
25.Омбудсман за дјецу Републике Српске
26.Центар за едукацију судија и тужилаца Републике Српске
27.Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица
28.Академија наука и умјетности Републике Српске
29.Судска полиција Републике Српске
30.Републички девизни инспекторат
31.Окружно јавно тужилаштво Бијељина
32.Окружни суд Бијељина
33.Основни суд Зворник
 Фондови социјалне заштите
34.Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске
35.Фонд здравственог осигурања Републике Српске
36.Фонд дјечије заштите Републике Српске
37.Завод за запошљавање Републике Српске
38.Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета Републике Српске
 Јавне установе
39.Основна школа „Алекса Шантић“ Угљевик
40.Студентски центар „Никола Тесла“ Бања Лука
41.Средњошколски дом Бања Лука
42.Воде Српске
 Јединице локалне самоуправе
43.Општина Рогатица
44.Општина Језеро
45.Општина Купрес
46.Општина Мркоњић Град
47.Општина Невесиње
48.Општина Дринић Петровац
49.Општина Станари
50.Општина Шековићи
51.Општина Власеница
52.Општина Рибник
53.Општина Дервента
54.Општина Милићи
55.Општина Кнежево
56.Општина Костајница

Преглед ревизија финансијских извјештаја за 2018. годину у периоду 16.9 – 31.12.2019. године

Р.бр.Назив субјекта ревизије
 Јавна предузећа, јавне установе и други ентитети јавног сектора
1.ЗП „Хидроелектране на Дрини“ Вишеград
2.ЗП „РИТЕ Угљевик“ Угљевик
3.ЗП „Електродобој“ Добој
4.Национални парк „Козара“ Приједор
5.Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште
6.Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука
 Јединице локалне самоуправе
7.Општина Рудо
8.Општина Источни Мостар
9.Општина Љубиње
10.Град Требиње
11.Општина Источна Илиџа
12.Општина Источно Ново Сарајево

ПЛАН РЕВИЗИЈА У СЕКТОРУ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Р.бр.Назив ревизије
1.Ефикасност професионалне рехабилитације и запошљавања инвалида
2.Прикупљање и утрошак средства од накнада за коришћење шума
3.Управљање јавним набавкама у здравству Републике Српске
4.Функционисање образовања одраслих у Републици Српској
5.Ефикасност прикупљања и коришћења накнаде за јавне путеве при регистрацији моторних возила