Израз који описује улогу једног или више лица или организација (Детаљније под: Лица овлашћена за управљање) којима су повјерени надзор над стратешким правцима субјекта ревизије и обавезе које се односе на одговорности субјекта ревизије.