Праћење више трансакција кроз систем финансијског извјештавања.