Износ, односно распон износа, изведен из ревизијских доказа за сврхе евалуације процјене руководства.