Примјена релевантне обуке, знања и искуства у контексту који одређују стандарди ревизије, рачуноводствени и етички стандарди, при доношењу одлука базираних на информацијама, о правцима дјеловања који су адекватни у датим околностима ревизијског ангажмана.