Међународни стандарди ревизије и релевантни етички захтјеви, односно IAASB-ови стандарди ангажовања дефинисани у предговору Међународних стандарда и саопштења ревизије, контроле квалитета, увјеравања и сродних услуга, као и релевантни етички захтјеви.