Према дефиницији из IFAC-овог Етичког кодекса, професионални рачуновођа је лице које је члан организације чланице IFAC-а, тако да су и рачуноводствени техничари, цертификоване рачуновође и овлашћени ревизори у Републици Српској који то звање стичу посредством организације чланице IFAC-а обухваћени појмом „професионални рачуновођа“.