Оквир финансијског извјештавања осмишљен у циљу испуњавања потреба за финансијским информацијама специфичних корисника.