Страна одговорна за основно предметно питање. У једном субјекту ревизије може се идентификовати више одговорних страна, у зависности од значаја, врсте и броја предметних питања (нпр. страна одговорна за рачуноводствене евиденције, страна одговорна за провођење препоруке и сл.)

У јавном сектору је одговорна страна извршна грана власти и/или на њој заснована хијерархијска структура јавних званичника и субјеката који су одговорни за управљање јавним средствима и извршавање својих овлашћења под надзором законодавца. Код ревизије усклађености, одговорна страна сноси одговорност за предмет ревизије.