Независност на новоу особља ВРИ, која значи непостојање околности које би обавијештену трећу страну, која је у посједу свих чињеница, понукале да разумно посумња у интегритет, објективност или професионални скептицизам ревизора, или довеле до закључка да су исти угрожени.