Финансијске информације на које одговорна страна примјењује про форма корекције.