Акроним од International Standards on Auditing, то јест Међународни стандарди ревизије (МСР).

Детаљније погледати под Међународни стандарди ревизије.