Назива се још и “ризик по природи ствари” и представља подложност неке тврдње (односи се на класу трансакција, салдо рачуна, објелодањивање или другу информацију) погрешним исказима који појединачно или збирно са другим погрешним исказима могу бити материјално значајни, прије разматрања било које с њима повезане контроле.

Фактори инхерентног ризика су карактеристике догађаја или услови који утичу на подложност неке тврдње погрешном приказивању, а такви фактори могу бити квалитативни или квантитативни. Квалитативни инхерентни фактори ризика обухватају: сложеност, субјективност, промјену, несигурност или осјетљивост на погрешно приказивање због пристрасности управе или других фактора ризика у мјери у којој они могу имати утицај на инхерентни ризик.