Историјске финансијске информације које су изведне из финансијских извјештаја, али садрже мање детаља него финансијски извјештаји, иако и даље пружају структурисану презентацију у складу са оним што је изнесено у финансијским извјештајима а односи се на економске ресурсе или обавезе субјекта у одређеном тренутку у времену или промјене које су настале у току временског раздобља. У различитим правним системима се може користити различита терминологија како би се описале такве финансијске информације из претходних периода.