Циљ ревизије је да повећа степен повјерења које потенцијални корисници имају у финансијске извјештаје. Ово се постиже на тај начин што ревизор изражава мишљење (Видјети: Мишљење ревизора) о томе да ли су финансијски извјештаји, по свим битним питањима, састављени у складу са примјенљивим оквиром финансијског извјештавања.