Врста ревизијског ангажмана чији је циљ да се омогући ревизору да изјави да ли је, на основу поступака који не пружају све доказе потребне за ревизију, дошао до неких сазнања због којих вјерује да финансијски извјештаји нису припремљени, имајући у виду сва материјално значајна питања, у складу са примјенљивим оквиром финансијског извјештавања.