Јавне набавке за 2023. годину
 

Набавка услуга фиксне телефоније 34.01/404-638-13/23
13.12.2023. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга фиксне телефоније

Набавка тонера за ласерске штампаче 34.01/404-221/23
29.03.2023. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера за ласерске штампаче

Набавка тонера за ласерске штампаче 34.01/404-181/23
08.03.2023. Одлука о поништењу поступка јавне набавке тонера за ласерске штампаче