План јавних набавки за 2020. годину

Реализација уговора јавних набавки за 2020. годину
 

Јавне набавке за 2020. годину

Набавка рачунарске опреме број 01/0518-231-15/20
03.07.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рачунарске опреме

Набавка ресторанских услуга број 01/0518-20-1/20
20.01.2020. Позив за достављање понуда

Набавка стручног усавршавања број 01/0518-19-1/20
20.01.2020. Позив за достављање понуда

Набавка услуга хотелског смјештаја број 01/0518-18-1/20
20.01.2019. Позив за достављање понуда