План јавних набавки за 2018. годину

Реализација уговора јавних набавки за 2018. годину
 

Јавне набавке за 2018. годину

Набавка мрежне опреме број 01/0518-513/18
05.12.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку мрежне опреме

Набавка рачунарске опреме број 01/0518-414/18
19.10.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рачунарске опреме

Набавка два путничка моторна возила број 01/0518-212/18
28.05.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку два путничка моторна возила.

Набавка еуро дизел горива број 01/0518-505/17
16.01.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку еуро дизел горива.

Набавка хотелског смјештаја број 01/0518-3-1/18
03.01.2018. Позив за достављање понуда

Набавка стручног усавршавања број 01/0518-4-1/18
03.01.2018. Позив за достављање понуда

Набавка ресторанских услуга број 01/0518-5-1/18
03.01.2018. Позив за достављање понуда