План јавних набавки за 2022. годину

Реализација уговора јавних набавки за 2022. годину
 

Јавне набавке за 2022. годину

Набавка лаптопа и помоћне опреме број 01/0518-477/17
19.12.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лаптопа и помоћне опреме.

Набавка угоститељских услуга број 01/0518-36-1/17
19.01.2017. Позив за достављање понуда

Набавка услуге стручног усавршавања из области ревизије, финансија, рачуноводства, информационих технологија, права и осталих области значајних за рад ГСРЈС РС број 01/0518-28-1/17
18.01.2017. Позив за достављање понуда

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку еуро дизел горива број 01/0518-610-12/16
17.01.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку еуро дизел горива.

Набавкa смјештаја за запослене у Главној служби за ревизију у 2017. години за вријеме рада на терену 01/0518-18-1/17
13.01.2017. Позив за доставу понуда