Кроз поступке припреме, планирања и реализације планова уписа у први разред средњих стручних школа надлежне институције нису осигурале потребан ниво ефикасности проведених мјера и активности и очекивани ниво усклађености уписа са потребама тржишта рада.
Испитивања ревизије показују да је планирање броја ученика за упис у први разред и његове структуре по занимањима и средњим школама, засновано на различитим, недовољно поузданим и усаглашеним показатељима и документима. Планирани број ученика био је знатно изнад броја ученика који су завршавали девети разред основне школе, што је један од кључних узрока ниског степене реализације планова укупног уписа. Посебно низак степен реализације плана уписа остварен је код групе занимања потребних дјелатностима грађевинарства, пољопривреде, текстилне и металске индустрије иако је дио њих Влада Републике Српске прогласила дефицитарним и осигурала значајну финансијску подршку за уписане ученике.