Управљање жељезничко-друмским прелазима није организовано и проведено на ефикасан начин. Мрежа жељезничко-друмских прелаза значајно је гушћа од оне дефинисане прописима и захтјевима за несметано и безбједно одвијање саобраћаја. Управљачи жељезничке и путне инфраструктуре не предузимају потребне активности у циљу успостављања оптималне мреже жељезничко-друмских прелаза, у складу са законским одредбама и захтјевима за безбједно одвијање саобраћаја.
Показатељи о стању на жељезничко-друмским прелазима показују да су прелази мјеста са високим безбједносним ризиком за учеснике у саобраћају. Између управљача жељезничке и друмске инфраструктуре, као и између управљача саобраћајне инфраструктуре, министарства и других владиних институција није успостављена ефективна координација.