У управљању јавном расвјетом није, у довољној мјери, успостављен ефикасан систем који би омогућио повећање функционалности и смањење трошкова јавне расвјете. Испитивања ревизије су показала да јединице локалне самоуправе нису створиле потребне претпоставке за ефикасно управљање јавном расвјетом, које би било у функцији смањења трошкова јавне расвјете и повећања њене функционалности.