Ревизија учинка је показала да се у Републици Српској није на свеобухватан, организован и систематичан начин приступило испуњавању претпоставки у циљу успостављања дјелотворног система јавних набавки као важног сегмента управљања јавним финансијама. Исказана опредјељења, као и донесене мјере, су парцијалног, често ад хок карактера, без претходно извршених истраживања и анализа проблема у јавним набавкама. Мјере су се углавном реализовале стихијски без одговарајућих механизама праћења и надзора.