Ревизија учинка је показала да нису, у потребној и могућој мјери, испуњене основне претпоставке за успјешно техничко опремање ватрогасних јединица у Републици Српској. Техничко опремање ватрогасних јединица проводи се у условима непостојања релевантног стратешког оквира, изражених мањкавости у правном оквиру, неодговарајуће основе у погледу организације ватрогасних јединица и планских и програмских документа, те неефективног извјештавања и надзора.