Ревизија учинка показује да стипендирање студената у Републици Српској није у потпуности транспарентно у смислу доступности потребних информација за остваривање права на стипендију и не обезбјеђује најбоље могуће кориштење средстава која се издвајају за стипендије из буџета министарстава и јединица локалних самоуправа.