Проведена ревизија учинка је показала да у располагању пољопривредним земљиштем у својини Републике Српске путем закупа није остварен могући ниво ефикасности. Располагање пољопривредним земљиштем у својини Републике Српске путем закупа се одвијало у условима непотпуних и непоузданих евиденција о укупном пољопривредном земљишту у својини Републике Српске, недостатка одговарајућих развојних и програмско-планских докумената те недовољно јасне, потпуне и конкретне регулативе.