Рађање дјеце у Републици Српској не омогућава просто обнављање становништва. Влада Републике Српске je у својим програмско-планским актима поставила „демографску обнову Републике Српске” као један од најважнијих дугорочних националних и политичких циљева и приоритета. У Републици Српској је тренутно у примјени 30 мјера које имају директан или индиректан пронаталитетни карактер из различитих области. Проведена ревизија је показала да постоји потреба за систематизацијом, редефинисањем и унапређењем мјера за подстицање рађања како би се постигли постављени циљеви у погледу одрживог демографског развоја у Републици Српској.