У протеклих 25 година ниједна јединица локалне самоуправе Републике Српске није имала у континуитету позитиван природан прираштај нити стопу укупног фертилитета која обезбјеђује просто обнављање становништва. Јединице локалне самоуправе су у периоду 2016-2021. година проводиле 14 различитих мјера и активности које имају директан или индиректан утицај на подстицање рађања и подршку родитељству. Проведена ревизија је показала да пронаталитетне мјере јединица локалне самоуправе у примјени нису успјеле да значајније подстакну рађање које би допринијело локалном, а посљедично и простом обнављању становништва на нивоу Републике Српске, те да у складу с тим постоји потреба за систематизацијом, (ре)дефинисањем и унапрјеђењем мјера јединица локалне самоуправе за подстицање рађања и подршку родитељству у функцији одрживог демографског развоја у Републици Српској.