Насиље над дјецом, које у мањој или већој мјери постоји у свим друштвима и културама у свијету, представља озбиљан друштвени проблем. Вршњачко насиље, као специфичан сегмент насиља над дјецом гдје су и жртве и починиоци насиља дјеца, може оставити дуготрајне психичке и физичке посљедице на раст и развој сваког дјетета. Превенција свих облика насиља над децом, па самим тим и вршњачког насиља, је од општег интереса и најбољи начин заштите сваког дјетета, те стога превенција има примарни значај у борби против вршњачког насиља. Проведена ревизија учинка је показала да систем превенције вршњачког насиља није у потпуности успостављен и не функционише на начин који обезбјеђује ефикасну превенцију вршњачког насиља.